Mesafeli Satış Sözleşmesi

       MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1.TARAFLAR

İşbu Sözleşmesi aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hükümler ve şartlar çerçevesi imzalanmıştır.

A.'ALICI' ; (Sözleşmede bundan sonra “ALICI” olarak anılacaktır)

B.'SATICI'; (Sözleşmede bundan sonra “SATICI” olarak anılacaktır)

AD-SOYAD:

ADRES:

İş satın alma sözleşmesini almakle ALICI, sözleşme konusu kabul onayı onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo bedeli, vergi gibi belirtilen ek ücret ödeme bedeli karşılığında girileceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

2.TANIMLAR

İşbu sözleşmenin ömründe ve yorumlanmasında aşağıda yazılı operasyonlarda yazılı açıklamalar ifade edileceklerdir.

BAKAN: Gümrük ve Ticaret Bakanı'nı,

BAKANLIK: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nı,

KANUN: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'u,

YÖNETMELİK: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'ni (RG:27.11.2014/29188)

HİZMET: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılma taahhüt edilen mal sağlama dışında her türlü konunun ele alınması konusu,

SATICI: Ticari veya ticari faaliyet kapsamındaki işlemlere mal sunan veya mal sunan adına veya hesabına hareket eden şirketi,

ALICI: Bir mal veya hizmet ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya gerçek ya da tüzel kişiden yararlanan,

SİTE: SATICI'ya ait internet sistemi,

SİPARİŞ VEREN: Bir mal veya hizmet SATICI'ya ait internet sitesi üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişi,

TARAFLAR: SATICI ve ALICI'yı,

SÖZLEŞME: SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu sözleşmesi,

MAL: Alışverişe konu olan taşıma eşyayı ve elektronik ortamda kullanılmak üzere tasarlanmış yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları ifade eder.

3.KONU

İşbu Sözleşme, ALICI'nın, SATICI'ya ait internet sitesi üzerinden elektronik siparişler ayrıntılı olarak verilmiştir ve satış fiyatı belirtilen ürün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik düzenlenirken hak edilmiştir.

Listelenen ve sitede ilan edilen Fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar belirtilen süre boyunca geçerlidir.

4. SATICI BİLGİLERİ

Ünvanı: Hanzade Koyuncuoğlu

Adres: Gölbent Mah. 4070 Gölbent Sk. No:3 Söke/Aydın

Telefon:

Eposta :info@ateliergalin.com

5. ALICI BİLGİLERİ

Teslim edilecek kişi

Teslimat Adresi

telefon

faks

Eposta/kullanıcı adı

6.SİPARİŞ VEREN KİŞİ BİLGİLERİ

Reklam/Soyad/Ünvan

Adres

telefon

faks

Eposta/kullanıcı adı

7. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ

1. Malın /Ürün/Ürünlerin/ Hizmetin temel özellikleri (tür, miktarı, marka/modeli, rengi, adı) SATICI'ya ait internet sitesinde yayınlanmaktadır. Satıcının kampanya seçeneklerine göre ilgili ürünün temel özelliklerini inceleyebilirsiniz. Kampanya süreleri kadar geçerlidir.

7.2. Listelenen ve sitede ilan edilen Fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar belirtilen süre boyunca geçerlidir.

7.3. Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dahilinde satış fiyatları aşağıda verilmektedir.

Ürün AçıklamasıAdetBirim FiyatıAra Toplam

(KDV Dahil)

Kargo Tutarı

Toplam :

Ödeme Şekli ve Planı

Teslimat Adresi

Teslim edilecek kişi

Fatura Adresi

Sipariş Tarihi

teslim tarihi

Teslim şekli

7.4. Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti ALICI tarafından ödenecektir.

8. FATURA BİLGİLERİ

Reklam/Soyad/Ünvan

Adres

Telefon

Faks

Eposta/kullanıcı adı

Fatura teslimi : Fatura sipariş teslimatı sırasında faturalandırılmak sipariş ile birlikte

teslim etmek.

9. GENEL HÜKÜMLER

9.1. ALICI, SATICI'ya ait internet sitesindeki sözleşmenin ana özellikleri, ürünün temel özellikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgilerin saklanması, bilgi sahibi olup olmadığı, elektronik dayanıklılığın gerekli olduğu teyidi kabul edilir, beyan ve taahhüt edilir. ALICI'nın; Ön Bilgilendirmeyi elektronik sistemin teyit edilmesi, mesafeli satış sözleşmesinin dağıtımından önce, SATICI tarafından ALICI' ya ödünç verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, bozulmayan vergiler dahilinde fiyatını, ödeme ve teslimatın alınmasını de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini, beyan ve tutarlılığını sağlar .

9.2. Sözleşme konusu bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydıyla ALICI'nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler bölümünde belirtilen süre boyunca bölgesel ALICI veya ALICI'nın gösterdiği adresteki kişiye ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içerisinde ALICI'ya teslim edilmemesi durumunda, ALICI'nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.

9.3. SATICI, Sözleşme konusu ürün eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzu her şeyi gerekli olan bilgi ve belgeler ile teslim edilmesi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, bölünmüş uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dahilinde ifa sunmayı, hizmet standartlarını korumayı yükseltmeyi, her şeyin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve vizyon ile hareket etmeyi kabul etmeyi, beyan ve taahhüt eder.

9.4. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI'yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak, eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

9.5. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine sunulmasının imkânsızlaştırılması halinde sözleşmenin kapsamını yerine getiremezse, bu durum, öğrenilenler 3 gün içinde yazılı olarak öğrenime bildirilecektir, 14 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI'ya iade edilir, beyan ve taahhüt eder.

9.6. ALICI, Sözleşme konusu ürün teslimatı için işbu Sözleşme'yi elektronik olarak teyit edilir, herhangi bir sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarının iptal edilmesi halinde, SATICI'nın sözleşme konusu ürünün teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.7. ALICI, Sözleşme konusu ürün ALICI veya ALICI'nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının yetkiliz kişilerce haksız kullanılması sonucu sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI'ya ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI'ya ait olacak şekilde SATICI'ya iade edileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.8. SATICI, şarjın tükenmesi dışında, açık görüşemeyen ve harcama borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin kesilmesi gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu ürün süresi içinde teslim edemez ise, durum ALICI'ya bildireceğini kabul eder, beyan ve taahhüt eder. ALICI da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimatın sürekli olarak engelleyici durdurulmasını ortadan kaldırmasına kadar ertelenmesini SATICI'dan talep etme kesintisini haizdir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICI'nın nakit ilettiği ödemelerde, ürün bölünmesi 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI'nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise ürün bölünmesi, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceği, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI'nın hesaplarına devam etmesi halinin banka işlemi süreci ile ilgili olmadığı, ALICI, olası gecikmeler için SATICI'yı Sorumlu tutulamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.9. SATICININ, ALICI tarafından siteye kayıt altında belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefonla doldurulması ve diğer iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer bilgilerle ALICI'ya erişim hakkı mevcuttur. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle SATICI'nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim sistemlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

9.10. ALICI, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. Hasar görmüş ve aşınmış mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilerek alınır. Teslimden sonra mal/hizmetin korunma hücreleri, ALICI'ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura fatura edilmelidir.

9.11. ALICI ile sipariş sırasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürün ALICI'ya tesliminden önceki, siparişte kullanılan kredi kartına güvenlik açıklarının tespit edilmesi halinde, SATICI, kredi kartı hamiline ile ilgili kimlik ve iletişim alınması, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresi yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin notu ibraz ederek ALICI'dan talep edebilir. ALICI'nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçen sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 saat içinde karşılanması halinde ise SATICI, kesinti iptal etme haizdir.

9.12. ALICI, SATICI'ya ait internet sitesinde üyenin bulunduğu yerde kişisel ve diğer bilgilerin güvenilir olması, SATICI'nın bu bilgilerin saklanması nedeniyle uğrayacağı tüm zararlar, SATICI'nın ilk bildirimi üzerinde kalması, nakden ve defaten tazmin beyanı ve taahhüt etmesi.

9.13. ALICI, SATICI'ya ait internet sistemlerinin kullanımında yasal mevzuat düzenlemelerine riayet edilmesini ve bunların ihlal edilmemesini baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai ödemeler tamamen ve münhasıran ALICI'yı bağlayacak.

9.14. ALICI, SATICI'ya ait internet sistemi hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız edici ve taciz edici şekilde, kurallara aykırı bir amaç için, manevi maddi ve manevi haklara tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye ayrıntıları hizmetlerini kullanmasını engelleme veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerinde bulunamaz.

9.15. SATICI'ya ait internet bağlantısı üzerinden, SATICI'nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere bağlantı verilebilir. Bu linkler ALICI'ya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sistemi veya o siteyi çalıştıren kişiyi desteklemekte ve Link verilen web geçmişi bilgisine yönelik herhangi bir garanti altına alınmıştır.

9.16. İşbu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak ayrılmış sorumlu olup, SATICI'yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu kesinti nedeniyle, olayın hukuk alanının intikal ettirilmesi halinde, SATICI'nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebi hakkı bulunmaması saklıdır.

10. ÇAYMA HAKKI

10.1. ALICI; mesafeli sözleşmenin mal satışına ilişkin olması durumunda, ürünün kendisi veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (dört) gün içerisinde, SATICI'ya beyanla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenilmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma yapılabilir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı günden itibaren azalmaya başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, kaçakçılığın onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma tazminatının kullanımından kaynaklanan tüm masraflar ALICI'ya aittir. ALICI, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirilip peşinen kabul eder.

10.2. Cayma sigortasının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI'ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürün işbu sözleşmesi düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamaz Ürünler”in süresi boyunca kullanılmamış olması uzatılır. Bu hakkın kullanılması halinde,

a) 3. kişi veya ALICI'ya teslim edilen ürün faturası, (İade edilmek istenen ürün faturası kurumsal ise, iade ederken ödeme yaparken düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte sunulması gerekmektedir. Faturası kurumları adına sipariş edilen iadeleri İADE FATURASI kesilmediği tamamlanamayacaktır.)

b) İade formülü,

c) İade edilemeyecek kutu, ambalaj, varsa standart aksesuarlar ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

d) SATICI, cayma bildiriminin kendisinden itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI'yı borç olarak ALICI'ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde mal iade almakla bağlıdır.

e) ALICI'nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade mümkün olursa ALICI kusuru oranında SATICI'nın zararlarını tazmin etmekle mümkündür. Ancak cayma hakkı süresi içerisinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sonucu ortaya çıkan değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.

f) Cayma finansmanının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limitinin bölünmesinin yerine düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

11. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

ALICI'nın isteği veya açıkça kişisel bilgilerini içeren ve geri gönderilmeye müsait olmayan, iç giyim alt parçaları, mayonez ve bikini altları, makyaj malzemeleri, tek parça ürünler, çabuk bozulmayan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar, ALICI'ya teslim tutulmasının ardından ALICI tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler, teslim süresi sonra başka ürünlerle karışan ve parçalarının parçalarının parçalanması mümkün olmayan ürünler, Abonelik sözleşmesi kapsamında birleştirilirler dışında, gazete ve dergi gibi kalıcı yayınlara ilişkin mallar, Elektronik saklanması ifa Hizmetler veya engellemeye anında teslim edilen gayrimaddi mallar, ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, veri kaydetme ve veri depolama cihazlarının, bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajının ALICI tarafından çalıştırılması halinde Yönetmelik yapılması mümkün değildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, hijyenin boşanması ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma politikasının kullanılması da Yönetmelik şartı mümkün değildir.

Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.

12. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI, ödeme işlemleri kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düşmüş kredi kartı sahibi banka ile arasındaki kart sözleşmesi çerçevesi faiz ödemeyeceğini ve bankaya karşı sorumluluğu kabul, beyan ve tutarlılık eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masraflar ve kâlet ücreti ALICI'dan talep edilebilir ve her koşulda ALICI'nın borçlarından dolayı temerrüde kesintiler halinde, ALICI, borçlardan gecikmeli ifasından dolayı SATICI'nın hasar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder

13.YETKİLİ MAHKEME

YETKİLİ MAHKEME İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda şikâyet ve itirazlar, ilgili kanunda belirtilen parasal miktarı dahilinde hijyenin yerleşim yerinin bulunduğu veya bölmenin bulunduğu yerdeki mültecilerin hakem heyetine veya mahkemeye mahkemesine düzenlenecektir.

İşbu Sözleşme ticari faizle yapılmaktadır.

14.YÜRÜRLÜK

ALICI, Site üzerinden siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde iş sözleşmesinin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. SATICI, sipariş verilmeden önce işbu sözleşmenin sitesinde ALICI tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

SATICI: Hanzade Koyuncuoğlu Atelier Galin

ALICI: {ALICI_TAM_AD_UNVANI}

TARİH: {GUNCEL_TARIH}
ONAY ZAMANI: {GUNCEL_TARIH}

-------------------------------------------------- --------------------------

Öne çıkanlar

1 / 3