Gizlilik Politikası

    

ateliergalin.com alan adlı web paylaşımının tüm hakları saklıdır. Atelier Galin, ateliergalin.com üzerinden kullanıcılar tarafından kendisine elektronik olarak aktarılan iletilen kişisel bilgiler, aracılığıyla ve müşterilerle yaptıkları sözleşmeler veya işbu Gizlilik Politikası ile kayıtlı ve kapsam dışında, üçüncü kişilere açıklama yapılmayacaktır.

ateliergalin.com sistemle ilgili dağılımı ve ateliergalin.com'da çıkışı vedilikle giderilebilmesi için, kayıtlı kullanıcıların IP adreslerini tespit etmekte ve ortaya çıkıyor. IP adresleri, Kısaca genel bir şekilde toplamak ve özet demografik bilgi toplama birimleriyle da kullanılabilir.

ateliergalin.com üzerindeki çeşitli formların doldurulması veya anketlere katılması için kullanıcıların kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgilerini (reklam, telefon, posta veya e-posta adresleri gibi) iletmeleri gerekmektedir. Kullanıcılar tarafından ateliergalin.com'a iletilen bilgiler, ateliergalin.com'un kadınlar ve müşteriler ile yaptıkları sözleşmeler uyarınca kaydedilir ve kapsam dışında olsa dahi, ateliergalin.com veyarateliergalin.com'un işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından/vasıtasıyla doğrudan pazarlama yapmak amacıyla kullanılabilir. Kişisel bilgiler, kullanıcıyla iletişimin sağlanması için kullanılır. ateliergalin.com tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya ateliergalin.com üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler, ateliergalin.com ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından, ateliergalin.com'un Kullanıcıları ve müşterilerin ile yaptığı sözleşmeler ile kiralanır ve kapsam dışında olsa Dahi, kullanıcının kimliğinin ifşa edilmek kaydıyla çeşitli şekilde değerlendirilmeleri yapmak, veri tabanı oluşturmak veya pazar araştırmaları yapmak için kullanılabilir.

ateliergalin.com sitesi dahilinde başkaca sitelere bağlantı verilir. ateliergalin.com bağlantısına erişilen sitelerin Gizlilik hakları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

Kişisel bilgiler, kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, e-posta adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgileri içerir. ateliergalin.com işbu Gizlilik Politikası'nda aksi belirtilmedikçe ve aşağıda belirtilen sınırlama koşulları dışında, kişisel bilgilerden herhangi bir ateliergalin.com'un işbirliği içinde olmayan şirketlere ve üçüncü kişilere açıklama yapılmayacaktır. Bu durumlar;

A. Yetkili otorite otoritesi hukukiler tarafından sürdürülen ve yürürlükte olan Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik vb. hukukların geçmişte kalanlara uyulması;

B. ateliergalin.com'un uluslararası ve müşterilerle yaptığı sözleşmelerin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulması;

C. Yetkili veya idari adli otoriteler tarafından, prosedüre göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın genişletilmesi amacıyla, kullanıcılarla ilgili bilgilerin talep edilmesi;

D. Kullanıcıların haklarını veya güvenliklerini korumak için bilgi halleridir.

ateliergalin.com, kişisel bilgilerin kesinlikle özel ve gizli tutulmasını, bunu bir sır saklama kaydı olarak eklenmesini ve sürdürülmesini, gizli bilgilerin tamamının saklanmasını veya herhangi bir kısmının kamu alanına kaydedilmesini veya saklanmasını veya üçüncü bir kişinin ifşasını için gerekli tüm saklanmasını ve gerekli özeni göstermeyi sürdürmeye devam etmektedir. ateliergalin.com'un gerekli bilgi güvenlik önlemlerini almasına karşın, ateliergalin.com'a ve yapılan sistem saldırıları sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişinin elinde kalması durumunda, ateliergalin.com'un herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

TARAYICI ÇEREZLERİ

Firmamız, mağazamızı ziyaret eden kullanıcılar ve kullanıcıların web sistemlerinin kullanımı, performans bilgilerini teknik bir iletişim dosyasını (Çerez/Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir web girişinde kullanıcıların tarayıcısına aktarılan küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası sitesi hakkında durum ve tercihleri ​​saklayarak İnternet'te çalışıyorlar.

Öne çıkanlar

1 / 3